5 ADEVARURI CARE-TI VOR SCHIMBA VIATA

1. Toti suntem pacatosi.

“Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu.”-Romani 3:23

2. Din cauza pacatului meritam pedeapsa cu moartea.

“Căci plata păcatului este moartea…”-Romani 3:23a

Pedeapsa cu moartea înseamnă separare veşnică de Dumnezeu; adică, un chin veşnic în Iad.

“Apoi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Aceasta este a doua moarte.”-Apocalipsa 20:14 

 

3. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi este atat de mare incat a platit pedeapsa pentru pacatele noastre.

“Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi, în faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.”-Romani 5:8 

4. Dumnezeu ne ofera iertarea si salvarea in mod gratuit.

“…dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.”-Romani 6:23b

“Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”-Efeseni 2:8-9 

5. Singura cale de a primi iertarea lui Dumnezeu este pocainta si credinta in Isus Christos.

“…ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”-Luca 13:3

“Domnul…doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.”-2 Petru 3:9b

“Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.”-Romani 10:9

“Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.”-Romani 10:13