Ce este un baptist independent?

Biblia ne învaţă că o biserică adevărată nu este o clădire sau un sistem religios, ci un grup organizat de credincioşi botezaţi care se modelează după exemplul Noului Testament şi care stă numai sub autoritatea Bibliei.

Noi credem în autonomia şi independenţa bisericii locale. Cuvântul „independent” înseamnă faptul că biserica este independentă de orice structuri ierarhice omeneşti, dar invariabil dependentă de Domnul Isus Cristos. Noul Testament învaţă faptul că El este Capul Bisericii (Efes.5:23) şi Marele Păstor (1Petru 5:4). Pastorul local este sub-păstorul (Evr.13:7, Fapte 20:28, Efes.4:11) sau conducătorul adunării.

Biserica Baptistă Independentă are o formă de guvernare congregaţională, aceasta însemnând că fiecare membru are drept de vot şi că toate deciziile bisericilor sunt luate de către adunarea locală urmând liniile călăuzitoare ale Noului Testament.